Ba câu lệnh \ “Tôi cảm thấy \”

 

 

 

Bài tập: Cộng hưởng với dòng năng lượng & thông tin
(3 phút mỗi lượt chia sẻ không mang tính đánh giá)

Bước 1 : Một nhà lãnh đạo được chỉ định bắt đầu. Mỗi tuần một người tham gia khác nhau bắt đầu

Bước 2 : Kết thúc ba câu nói “Tôi cảm thấy” với cảm giác mà bạn đã trải qua từ bài tập Bánh xe nhận thức

 

 

 

 

 

Bước 3 : Di chuyển theo chiều kim đồng hồ, mỗi học sinh có thể tự do chia sẻ ba câu “Tôi cảm thấy” của mình