Sự tự chấp nhận đề cập đến mối quan hệ mà một cá nhân có với anh ta / cô ta. Nó được khái niệm hóa là sự chấp nhận bản thân bất chấp những điểm yếu hoặc khiếm khuyết. Một số học giả đã thêm thuật ngữ “vô điều kiện” vào khái niệm để nhấn mạnh thực tế rằng sự tự chấp nhận không dựa trên sự tự đánh giá theo tiêu chuẩn nào đó mà là phản ánh một lập trường quan hệ trong đó cá nhân chấp nhận anh ta / cô ta ở một mức độ rất cơ bản, bất chấp về việc liệu các kỳ vọng hoặc tiêu chuẩn nhất định có được đáp ứng hay không. Tự chấp nhận vô điều kiện có nghĩa là “cá nhân chấp nhận hoàn toàn và vô điều kiện về bản thân cho dù anh ta có hành xử thông minh, đúng đắn hoặc thành thạo hay không và liệu người khác có chấp thuận, tôn trọng hoặc yêu mến anh ta hay không”. Một người có mức độ tự chấp nhận cao không cảm thấy “kém” hơn những người khác vì những điểm yếu và thất bại của mình và không cảm thấy “tốt hơn” những người khác vì những điểm mạnh và thành công của mình. Sự chấp nhận bản thân là dấu hiệu của một mối quan hệ lành mạnh với bản thân.

Lưu ý rằng tự chấp nhận không có nghĩa là cá nhân không đánh giá hành vi của mình. Cá nhân phản ánh về hành vi của mình và sẵn sàng và có động cơ để thực hiện các thay đổi và cải thiện hành vi, nhưng việc đánh giá hành vi được tách rời khỏi đánh giá về bản thân. Khi đối mặt với những thiếu sót cá nhân, cá nhân đánh giá hành động của mình và vẫn cảm thấy buồn, thất vọng hoặc mất mát. Tuy nhiên, điều quan trọng là cái tôi nói chung không bị mất giá. Cá nhân này nhận ra rằng anh ta / cô ta không phải là người xấu khi anh ta / cô ta có hành vi xấu; anh ấy / cô ấy là một người đã có hành động tồi tệ; có lỗi và có thể sửa chữa chúng mà không đổ lỗi, lên án, hoặc chê trách anh ấy / cô ấy vì đã mắc phải lỗi đó; và có thể xác định điểm yếu mà không cần xác định bản thân bằng chúng.

Lý do khiến cái tôi nói chung không bị mất giá là do cá nhân trải nghiệm bản thân ở mức cơ bản đáng được trân trọng và yêu thương. Cá nhân này biết và cảm thấy sâu sắc rằng anh ta “đủ” và rằng một sai lầm hay thiếu sót không có nghĩa là anh ta không đáng được yêu. Trong bài tập này, khách hàng khám phá sự khác biệt giữa xếp hạng bản thân và xếp hạng hành vi.

Mục tiêu

Công cụ này nhằm mục đích giúp khách hàng phân biệt giữa xếp hạng bản thân và xếp hạng hành vi liên quan đến những sai lầm trong quá khứ và hành động đáng tiếc.

Hướng dẫn

Tất cả chúng ta đều mắc sai lầm, và chúng ta đều làm những điều mà đôi khi chúng ta không tự hào. Tuy nhiên, cách mọi người đánh giá sai lầm hoặc hành động đáng tiếc của họ có thể khác nhau. Trong khi một số người có thể coi những hành động như vậy là bằng chứng về việc là một con người “thiếu sót” hoặc “không xứng đáng”, những người khác có thể coi đó là những sự cố không thể tránh khỏi chỉ đơn thuần là một phần của con người. Trong bài tập này, bạn sẽ khám phá hai cách đánh giá sai lầm hoặc hành động đáng tiếc này.

Bước 1: Xác định những sai lầm trong quá khứ

Lập danh sách 5-10 điều trong quá khứ mà bạn không tự hào về nó hoặc bạn ước mình đã làm khác đi. Ví dụ, bạn có thể đã quên sinh nhật của một người bạn thân, nói điều gì đó không tốt với ai đó, trở nên tức giận quá mức với người lái xe nào đó, mắc lỗi hoặc đối xử bất công với ai đó. Liệt kê từng điều hối tiếc trong quá khứ trong cột đầu tiên của bảng bên dưới.

Bước 2: Đánh giá bản thân như một con người

Đối với mỗi hành động được liệt kê trong cột đầu tiên, hãy đánh giá bản thân bạn như một người mắc lỗi. Những đặc điểm cá nhân nào có thể giải thích cho sai lầm? Ghi lại đánh giá toàn cầu này của bạn trong cột thứ hai.

Bước 3: Đánh giá hành vi của bạn

Bây giờ, trong cột thứ ba, hãy đánh giá hành vi của bạn liên quan đến sai lầm. Những hành động hoặc hành vi nào có thể giải thích cho sai lầm?

Bước 4: Suy ngẫm

Làm thế nào nó được thực hiện bài tập này?
Bạn có cảm thấy khác biệt về bản thân khi xem xét câu trả lời của mình ở cột thứ hai so với cột thứ ba không? Nếu vậy, làm thế nào?
Câu trả lời nào (cột thứ hai hoặc thứ ba) có động lực hơn trong việc cải thiện bản thân để làm tốt hơn vào lần sau?
Trong tương lai, bạn có định đánh giá bản thân hoặc hành vi của mình liên quan đến những sai lầm hoặc hành vi đáng tiếc không? Tại sao?