Trzy stwierdzenia „Czuję”

 

 

 

Ćwiczenie: Rezonowanie z przepływem energii i informacji
(po 3 minuty bez osądzania)

Krok 1 : Rozpoczyna wyznaczony lider. Co tydzień rozpoczyna się inny uczestnik

Krok 2 : Zakończ trzy stwierdzenia „Czuję” uczuciem, którego doświadczyłeś podczas ćwiczenia Koła Świadomości

 

 

 

 

 

Krok 3 : Idąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara, każdy uczeń może swobodnie podzielić się swoimi trzema „Czuję”